Mgr. Monika Vaňková, Ph.D.

Psycholožka a terapeutka. Příležitostně učí na katedře psychologie FF UK, je členkou Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Vystudovala FF UK, absolventka sbezkušenostního výcviku a tříletého tréninku školitelů v oblasti: „Motivační rozhovory a základy supervize“ (vedeného irskými odborníky J. Lundbergem a T. Larkinem).