Mgr. Monika Vinklárková

Lektorka absolvovala Pedagogickou fakultu UP Olomouc, obor Pedagogika – sociální­ práce. V letech 2008 – 2010 se věnovala sociální­ práci v domově pro osoby se zdravotní­m postižením­. Od roku 2010 působí na pozici terénní­ sociální­ pracovnice se zaměřením na dluhovou problematiku.

Tři roky vede v Olomouci dluhovou poradnu a přednáší problematiku finanční­ gramotnosti. Svézkušenosti zí­skala hlavně prostřednictví­m pří­mé práce se zadluženými lidmi.