Mgr. Ondřej Mikauš

Absolvoval obor psychologie na FSS MU v Brně. Dlouhodobě se věnuje práci s jednotlivci i skupinami, a to v oblasti vzdělávání, seberozvoje a psychoterapie. V současné době působí jako individuální a rodinný terapeut a lektor. Při své práci vychází zejména z koncepce Gestalt-terapie a snahy o integraci a tvořivé propojení různých přístupů.  

Významnou část jeho profesní dráhy tvoří práce s dětmi a dospívajícími, kde se snaží o využívání metod založených na hře.