Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

Psycholog, psychoterapeut a supervizor, má soukromou praxi v Brně. Je členem koordinačního týmu skupiny Narativ, která rozvíjí kolaborativní a dialogickou praxi v ČR. Má za sebou více než desetiletou praxi v sociálních službách, stál u rozvoje case managementu v neziskové organizaci Podané ruce.

Vystudoval sociální práci v Prachaticích, psychologii na FF MU v Brně, doktorát v sociální psychologii získal na FSS MU v Brně. Absolvoval studijní pobyt v Houston Galveston Institute u dr. Harlene Anderson a komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii. Věnuje se lektorské činnosti a publikuje.