Mgr. Petr Davídek

Psycholog a terapeut, který dlouhodobě pracuje se školními kolektivy a dětmi s problémovým chováním a ADHD. S řešením šikany a nastavováním vhodných protektivních mechanismů má praxi nejen jako školní psycholog, ale i jako školní metodik prevence.  V rámci své soukromé praxe v Brně pak pomáhá dětem a dospělým s psychosomatickými obtížemi, ADHD, úzkostmi, konflikty a nespokojeností ve vztazích.