Mgr. Sabina Gündogdu

Vystudovala obor Sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2012 pracovala jako sociální pracovnice SAS, v roce 2014 díky projektu MPSV byla proškolena v rodinných konferencích holandskou organizaci Eigen Kracht. V tomto projektu měla jako administrátorka na starost pilotní odzkoušení rodinných konferenci v Jihomoravském kraji a rodinné konference také začala školit. Na tuto činnost navázala v brněnské organizaci IQ Roma servis, kde v letech 2017 – 2019 působila jako odborná garantka projektu Zaostřeno na rodinu, který v JMK rozvíjel rodinné, případové a interaktivní konference. Sabina je mimo to vyškolenou facilitátorkou případových a interaktivních konferenci, milovnicí akrobacie a hor.