Mgr. Sabina Valová

Lektorka, facilitátorka a sociální pracovnice. Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Má mnoholetou praxi v oblasti právní a v pomáhajících sociálních profesích. Několik let pracovala na pozici sociální pracovnice na OSPOD. Autorka a lektorka edukativních preventivních programů pro žáky, studenty a dospělé na téma sociálně patologických jevů a různých právních problematik, má několikaleté zkušenosti s vedením vzdělávacích workshopů a přednášek na PF MU v Brně, středních i základních školách. V současné době pracuje jako právník úřadu v Brně.