Mgr. Šárka Kohoutková

Psycholožka a psychoterapeutka v soukromé praxi. V ambulantním programu pro lidi potýkající se látkovými i procesními závislostmi působila 8 let, velkou část jako specialistka na problematiku gamblingu, 2 roky jako vedoucí služby. Zkušenosti s krizovou interveci a distančním poradenstvím získala primárně na lince důvěry, kde později působila také jako metodička chatového poradenství. Byla u začátků internetové poradny katedry psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity jako mentroka a supervizorka. Jako lektorka se věnuje tématům sebereflexe a sebepéče v pomáhajících profesích, distančního poradenství, krizové intervence, sudicidálního chování, gamblerstvím a adiktologickou problematikou. Ve své privátní psychoterapeutické praxi se zaměřuje na individuální a skupinovou práci. Absolvovala výcvik v satiterapie, postrgraduální výcvik v gestalt a vzdělávací program v kolaborativních přístupech a řadu dalších profesních kurzů a výcviků.