Mgr. Veronika Klempová

Absolvovala dlouhodobý integrativní psychoterapeutický výcvik v Satiterapii (mindfulness psychotherapy), výcvik v Systemické supervizi a koučování,výcvik v Integrativní na tělo zaměřené psychoterapii.

Vystudovala sociální pedagogiku, teorii umění a kultury a poté sociální práci a politiku na fakultě Sociálních studií a dále na pedagogické a filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

V současnosti pracuje na pozici odborné ředitelky ve společnosti Renadi, o.p.s. se specializací na develompent managment organizace a 
zároveň působí stále i jako psychoterapeutka.