Mgr. Vojtěch Žert

Vystudoval obor Sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Pracoval v brněnské organizaci Práh Jižní Morava, pomáhající lidem s duševním onemocněním jako sociální pracovník a později jako vedoucí týmu. Nyní pracuje jako terapeut v následné péči pro lidi se zkušeností se závislostí a zároveň s duševním onemocněním. Dokončuje terapeutický výcvik Terapie v postmoderně. Výcvik zaštiťuje Gaudia Institut, s.r.o.