Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová, MSc.

Komunitní mediátorka, facilitátorka, supervizorka, terapeutka. Vystudovala právnickou fakultu v Bratislavě, pracovala v Centru právnickej pomoci a na Odboru mediace a prevence kriminality, MS SROV. Dlouhodobě se věnuje problematice domácího násilí, přednáší a vede workshopy na konferencích expresivních uměleckých terapií. Věnuje se využití neverbality v mediační praxi.