MUDr. David Skorunka, Ph.D.

Psychiatr, psychoterapeut, rodinný terapeut.

Absolvent Lékařské fakulty, Karlovy Univerzity v Hradci Králové. Postgraduální studium v oboru sociální psychologie na Fakultě sociálních studií, Masarykovy Univerzity v Brně, které v roce 2008 zakončil složením státní doktorské zkoušky a obhajobou disertace na téma Narativní přístup v psychoterapii; pohled klienta a terapeuta.

Odborný asistent na Ústavu sociálního lékařství, Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. Externí lektor katedry psychologie Fakulty sociálního lékařství, Masarykovy Univerzity v Brně.

Klinické praxi se věnuje v psychiatrické ambulanci v Rychnově nad Kněžnou, kde spolupracuje s psychologickou ambulancí, pobočkou o.s. Péče o duševní zdraví a působí zde též jako externí konzultant – psychiatr pro oblastní nemocnici.

V letech 2003-2008 absolvoval několik kratších zahraničních stáží a vzdělávacích programů (Kanada, Irsko, Finsko, Velká Británie). V letech 2004-2010 působil jako národní delegát zastupující Společnost pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT) v Evropské asociaci rodinné terapie (EFTA) a zároveň jako aktivní člen výboru komory národních organizací Evropské asociace rodinné terapie (EFTA-NFTO).

Člen redakčních rad recenzovaných časopisů Psychoterapie a Psychosom. Člen international advisory board časopisu Contemporary Family Therapy. Jako lektor spolupracoval s instituty rodinné terapie (Centrum komplexní terapie a Institut rodinné terapie v Liberci; Institut Virginie Satirové), Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ Praha) a  pravidelně přednášel na  domácích a zahraničních odborných akcích.

Zajímá se o rodinnou terapii, využití systemické a narativní perspektivy v medicíně, zejména v psychiatrii, a o problematiku psychosomatické medicíny. Kromě profesních povinností a odborných zájmů má i zcela běžné lidské slabosti, z nichž lze publikovat například slabost pro rockovou hudbu, film a bezcílné potulování městem či krajinou.