MUDr. Jakub Kazda

Absolvent všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již od počátku svého studia věnoval nemálo svého volného času urgentní medicíně a pravidelně se účastnil soutěží s touto tématikou. Své zkušenosti s urgentní medicínou uplatňuje při zajišťování první pomoci na sportovních a veřejných akcích, jako bylo například Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě, nebo třeba účastí v zahraničních humanitárních projektech. Nyní se věnuje první pomoci na úrovni výuky veřejnosti a v oblasti urgentní medicíny vidí i svoji následující profesní budoucnost.