MUDr. Jan Richter

Lektor praktických seminářů první pomoci pro firmy, širokou veřejnost, pro studenty LF MUNI. Absolvent oboru Všeobecného lékařství Masarykovy univerzity, Lékařské fakulty.