MUDr. Miroslava Zavřelová

Absolventka Lékařské fakulty UJEP v Brně, atestace z hygieny a epidemiologie.

Od r. 2000 působí jako asistentka Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity na Ústavu preventivního lékařství.