PaedDr. Martina Richterová Těmínová

Odborná asistentka katedry Adiktologie 1. LF UK, vrchní odborná ředitelka o.s. SANANIM, psychoterapeutka dynamicky orientované psychoterapie, lektorka výcviku SUR, akreditovaná supervizorka ČIS.

Pravidelně přednáší pro studenty, pedagogy i sociální pracovníky. Absolventka Pedagogické fakulty UK Praha, obor speciální pedagogika.