PhDr. Iva Součková

Psycholožka, poradce, somatický kouč, sociální pracovnice, lektor. Je absolventkou studia jednooborové psychologie na FF UP v Olomouci.  Osm let se věnovala oblasti adiktologie, kde pracovala s uživateli návykových látek, s jejich rodiči a partnery – jak v aktivní fázi užívání, tak ve fázi rozhodování se o abstinenci a následně ve fázi abstinence a doléčování.

Pracuje pro soukromou firmu Institut psychologických služeb, s.r.o. v Olomouci v oblasti klinické psychologie a psychologie práce a organizace. Poskytuje psychologické poradenství v rámci Poradny katedry psychologie FF UP v Olomouci. V současné době je ve výcviku Somatic experiencing, který se zaměřuje na léčbu a uvolnění traumatu.

 Ve své praxi se zaměřuji na krizovou intervenci, práci s traumatem a psychoterapii. Dále se zajímá o biodynamickou psychologii, která klade důraz nejen na práci s psychikou, ale i na práci s tělem, energetickými bloky, které ovlivňují chování a cítění člověka. Zajímá se o propojení západního a východního myšlení, jejich teorií a systémů.