PhDr. Monika Miklošková

Pracuje jako sociální poradce, terapeut, terénní sociální pracovník i jako lektor vzdělávacích a tréninkových programů pro rodiče i pracovníky s dětmi.

Zúčastňuje se vědeckovýzkumných úloh v oblasti sociální práce s rodinou, působí jako vysokoškolský pedagog na VŠ sv. Alžběty v Bratislavě.

Je školitelem a metodikem koordinátorem FGC na Slovensku, vede vzdělávací a tréninkové aktivity pro podporu implementace FGC do procesu práce s rodinou pro pracovníky samosprávy i státní správy na Slovensku.