PhDr. Táňa Fikarová PhD.

Psychologickou praxi provozuji od roku 2010. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii. Po dobu 5 let jsem pracovala jako psycholožka ve Fakultní nemocnici u sv. Anny a Fakultní nemocnici Brno.

Zde jsem získala zkušenosti s poradenstvím a psychoterapií dětí i dospělých. Dlouhodobě se věnuji studiu a výuce diagnostiky (zejména projektivních metod). Aktuálně pracuji jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě MU a externě spolupracuji s FSS MU, jako supervizor projektivních psychodiagnostických metod spolupracuji s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod. Rovněž poskytuji supervizi kolegům v oblasti psychodiagnostiky.