Robert Hořava

Vedoucí NZDM v Brně a v Blansku, kontaktní a poradenský pracovník, streetworker, lektor programů specicifické prevence. Psychoterapeut, regionální zástupce Společnosti Podané ruce o.p.s. Člen komise prevence kriminality města Blanska, člen komunitního plánování sociálních služeb v Blansku a Boskovicích. Absolvent komplexního psychoterapeutického výcviku „Solution Focus“, Dalet o.s.