Robin Stria

Terénní sociální pracovník v organizaci IQ Roma servis o. s. Zaměřuje se na podporu romských rodin při jejich snaze o zlepšení životní situace. Působí rovněž jako koordinátor participativní skupiny lidí v bytové nouzi při Platformě pro sociální bydlení. Podílel se v uplynulém roce na facilitaci a organizaci Národních setkání lidí žijících v bytové nouzi a pomáhal s přípravou příspěvků na konsenzuální konferenci pořádané letos Ministerstvem práce a sociálních věcí