Bc. Sylva Klašková

Matka 2 dětí (20 a 7 let) vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci – speciální pedagogiku. Její zájmovou skupinou jsou děti ve výchovných a diagnostických ústavech, nyní spolupracuje se Společností Podané ruce o.p.s. jako lektorka selektivních programů ve středisku výchovné péče Help me, členka skupiny Zotavení Brno a sociální pracovník v organizaci IQ Roma servis, jejíž náplní práce je spolupráce s rodinami z vyloučených lokalit.