Václav Buchta, DiS.

Jako pracovník i jako vedoucí týmu se podílím na tvorbě metodických materiálů a zavádění nových procesů case managementu zaměřeného na lidi ohrožené bezdomovectvím v českých podmínkách. V posledních letech je to také implementování pozice peer konzultanta ve službách zaměřených na lidi s duševním onemocněním. Tyto zkušenosti dále rozvíjím a uplatňuji jako metodik projektu Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. Jako vedoucí Terénního týmu Podpory bydlení se pravidelně účastním pracovní skupiny zaměřené na bydlení při Asociaci komunitních služeb. V letech 2018/19 jsem byl členem expertního týmu pro výběr klientů do projektu Housing first, který realizovalo město Brno. Mimo zmíněné spolupracuji dlouhodobě se střední školou technickou a ekonomickou v Brně, kde 7 let realizuji preventivní přednášky. Ročně zhruba pro 400 žáků a 150 rodičů. Druhým rokem spolupracuji také s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, kde příležitostně přednáším. Zde se zaměřuji na téma komunitní péče a case managementu, tzv. síťovacích procesů apod. Jsem lektorem akreditovaných kurzů zaměřených na práci s lidmi s duševním onemocněním.