Organizační pokyny plné

 • Pokud organizátor kurzu výslovně neuvede jinak, většina kurzů, seminářů a výcviků je pořádána v prostorách Institutu expertních služeb. na adrese Hilleho 5, Brno.
 • Na kurz se přihlašujte nejlépe 14 dní před zahájením kurzu a to prostřednictvím on-line přihlášky na našich stránkách
 • Při vyplňování elektronické přihlášky pečlivě zkontrolujte veškeré údaje, především kontaktní e-mail, který je hlavním informačním kanálem. Na e-mail Vám budou zaslány všechny podstatné informace ke kurzu (potvrzení přihlášky, pozvánka, el. proforma faktura apod.). Stejně tak všechna důležitá potvrzení (sleva ke kurzu, storno, možnost platby v hotovosti).
 • V případě, že Vám do 24 hodin po přihlášení na e-mail nedorazí potvrzení Vaší přihlášky, kontaktujte nás. S největší pravděpodobností došlo k nějaké chybě a Vaše přihláška není u kurzu evidována.
 • 14 dní před konáním kurzu Vám na uvedený e-mail zašleme, jak to s jeho konáním vypadá a jaký bude další postup. Pokud bude přihlášen dostatečný počet osob pro jeho uskutečnění, zašleme Vám na e-mail proforma fakturu a podrobné informace ke kurzu. 
 • Proforma faktura ve formátu PDF společně s podrobnými informacemi ke kurzu Vám bude odeslána v rozmezí 12-10 dní před konáním kurzu na e-mail uvedený v přihlášce (podle toho, zda některý z těchto dnů nepřipadne na nepracovní den nebo svátek, přesný termín bude uveden v informačním e-mailu).
 • Po obdržení platby za kurz Vám bude na adresu uvedenou v přihlášce zaslána vytištěná zúčtovací faktura jako daňový doklad.
 • Platbu za kurz je třeba provést bankovním převodem na číslo účtu: Sberbank (dřívější název Volksbank) 4200034895/6800 (vždy uveďte V.S., což je číslo dokladu uvedené na faktuře), aby dorazila nejpozději den před konáním kurzu. Pokud jste na kurz vysláni Vaší organizací, zálohovou fakturu bez prodlení předejte svému ekonomickému oddělení tak, aby platba dorazila včas.
 • V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebudete moci kurz zaplatit včasinformujte nás o tom. Nezaplacení kurzu v řádném termínu bez předchozího upozornění ze strany zájemce/kyně o kurz může být důvodem pro vyřazení osoby z dalších vzdělávacích akcí.
 • Při neomluvené absenci na kurzu bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu. Na storno poplatek bude zájemci/kyni vystavena klasická faktura. V tištěné podobě bude zaslána poštou na adresu, na které se s účastníkem/nicí dohodneme.
 • Platbu již zaplaceného kurzu při náhlém onemocnění těsně před kurzem apod. je možné použít na stejný nebo jiný kurz v budoucnu (při rozdílných cenách kurzů bude přeplatek vrácen zpět nebo požadován zbývající doplatek). V tomto případě nebude storno poplatek účtován.
 • Platbu v hotovosti lze provést na místě v den konání kurzu pouze po předchozí domluvě na tel: +420 541 225 188+420 777 916 259, nebo e-mailem: ies@podaneruce.czPlatba v hotovosti neruší povinnost uhradit storno poplatek v případě zrušení kurzu po termínu odeslání proforma faktur.
 • Účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu po splnění všech podmínek vyplývajících z akreditace kurzu (splnění řádné účasti, ověření znalostí, apod.).
 • V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení ve formě kávy, čaje, minerální vody popř. drobných pochutin a dále základní studijní materiály a sylaby, které jsou vytvořeny lektorem kurzu. Cena kurzu nezahrnuje náklady na ubytování a stravování (pokud není výslovně uvedeno jinak).
 • Studenti denního studia, osoby na mateřské/rodičovské dovolené a nezaměstnané osoby mohou uplatnit slevu 20 %Žádost o slevu je nutné uvádět v elektronické přihlášce. Studenti také na e-mail ies.podaneruce@gmail.com zašlou naskenovanou ISIC kartu nebo potvrzení o studiu. Statut studenta musí být platný v době konání kurzu. Osoby na mateřské/rodičovské dovolené a osoby nezaměstnané vyplní v průběhu kurzu čestné prohlášení, které jim na začátku kurzu předáme.
 • Pro tři a více osob z jedné organizace poskytujeme slevu 10 % (jména kolegů můžete pro naši snazší orientaci napsat do poznámky v elektronické přihlášce).
 • Organizátor může v odůvodněných případech (promo akce, zácvik nového lektora, apod.) uplatnit pro vybrané účastníky individuální slevu až do výše 100 % kurzovného.
 • Účastníci jsou povinni informovat organizátora o jakékoliv změně v přihlášce, či o jejím zrušení