Program Hard & Smart pomáhá návštěvníkům hudebních festivalů bavit se bezpečněji

Vysoká konzumace alkoholu a drog je stále jejich problémem

Každý rok stovky lidí neodhadnou účinky pití alkoholu nebo rekreačních drog ve spojení se žhavým sluncem a skončí dehydrovaní nebo s úžehem. Ve specifickém prostředí hudebních akcí však hrozí i další negativní vlivy. Terénní pracovníci projektu Hard & Smart Společnosti Podané ruce proto i letos se svým preventivně-intervenčním programem objeli řadu tuzemských festivalů.

Služba pomáhá zmírňovat negativní efekty pití alkoholu, rekreačního užívání drog a dalšího rizikového chování. Nabízí prevenci, monitoring a odborné intervence právě v prostředí festivalů, ale také nočních klubů. V roce 2017 program kontaktoval 2868 návštěvníků na celkem 28 akcích v celé České republice. Filozofií projektu je rozumné omezování rizik. Vychází ze zkušeností zahraničních organizací, které sdružuje platforma Party +, které je jako jediný český subjekt členem.

Podobné služby stále na festivalech chybí

Komplexní intervenční služba je však v českém prostředí spíše výjimkou, přestože v západní Evropě je na ni v posledních letech kladen velký důraz. „Přitom může na festivalech a v klubech příznivě zasáhnout až stovky tisíc mladých lidí a dospělých. Od hudebních festivalů, majálesů až po tekkno party. Vyplňujeme mezeru mezi primární prevencí a momentem, kdy už řešíme problémové užívání nebo závislost,“ říká Otakar Veselý, vedoucí programu Hard & Smart Společnosti Podané ruce, a dodává: „Věříme, že tady se dá pozitivně ovlivnit chování – návštěvníky jsou převážně mladí lidé a radu, která nepřichází od rodičů, učitelů ani policie, snáze přijmou.“

Hard & Smart nabízí preventivní opatření pro lidi ohrožené riziky, která jsou s tímto prostředím často spojena. V chill-outové zóně je chrání před hlukem nebo přehřátím. Odbornou intervenci pak nabízí pro ty, kterým pití nebo užívání drog začíná ovlivňovat život.

Největším problémem je alkohol, překvapilo poměrně časté rekreační užívání pervitinu

Podle zkušeností Hard & Smart na mainstreamových akcích vytváří drtivou většinu problémů alkohol. „Zcela evidentní je podcenění problému z pohledu účastníků a až iracionální způsob přístupu k alkoholu. To je jedna z věcí, se kterou bojujeme – posun normality ve vnímání užívání alkoholu vůči nelegálním drogám. Vždyť alkohol je přece legální!“ všímá si Otakar Veselý. Na festivalech elektro a techno hudby – malých i těch tisícihlavých – letos terénní pracovníky překvapil také zvýšený počet rekreačních konzumentů pervitinu formou šňupání. Řešili jich více než případů rekreačního užívání extáze.

Hard & Smart jako inovativní přístup k rizikům zábavy

Byli bychom schopni zvládnout více festivalů po celé České republice. Zahraniční zkušenosti ukazují, že by to bylo vhodné. Překážkou jsou ale pochopitelně finanční nároky,“ vysvětluje Otakar Veselý. Společnost Podané ruce přesto aktuálně rozšiřuje základnu odborníků i mimo vlastní personál a prostřednictvím školení předává část dobré praxe dál.

Nejužší úrovní spolupráce je dohoda s provozovateli klubů či organizátory festivalů, která směřuje k udělení certifikátu bezpečného klubu. „Víme, že žádný klub či festival nemůže být stoprocentně bezpečný, ale snažíme se, aby byl v rámci možností co nejbezpečnější,“ doplňuje Otakar Veselý. Certifikát už obdržely kluby Fléda v Brně nebo Cross v Praze. Od září 2017 bude na získání certifikátu pracovat pražský klub Storm. Většina organizátorů festivalů i provozovatelů klubů nabídku této služby vítají. Dokládá to jak nárůst zájmu ze strany hudebních podniků a festivalů, tak více než pětinásobný zájem ze strany návštěvníků ve srovnáni s čísly z roku 2015.