Krizová intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou


Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Základní kurz krizové intervence v praxi.

Kurz je akreditován u MŠMT pod názvem: Základní kurz krizové intervence v praxi pro psychology ŠPP a ŠPZ.

Podmínkou účasti v kurzu Základní kurz krizové intervence v praxi je absolvování jeho předcházející části Základní kurz krizové intervencepříp. kurz krizové intervence v jiné instituci v podobné časové dotaci (tj. min 16 hod).

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 účastníků, děkujeme za pochopení.

Zájemci o téma krizové intervence mohou dále rozšířit své znalosti v kurzu Specifická témata krizové intervence – Krize jako ztráta, ztráta jako krize (8 hod) a v kurzu Úvod do telefonické krizové intervence (16h).

Charakteristika kurzu

Cílem vzdělávacího programu je převážně prohloubení a zdokonalení zkušeností a nácviku základních strategií a praktických postupů v krizových situacích u klientů sociálních služeb. Vedle praktických nácviků se program zaměřuje na rozpoznání typu krize, volbu copingových strategií, téma hranic a bezpečí, zvyšování kompetencí klienta, hledání a rozšiřování zdrojů u klienta i u pracovníka, na práci s emocemi a na tvorbu dobré formy podpory a návazné služby. Součásti programu je metodická a supervizní podpora lektora, který má dlouholeté zkušenosti s touto oblastí. Při osvojování technik převládají metody nácviku technik ve dvojicích či menších skupinkách či nácvik situací, které čerpají z praxe účastníků, tj. z oblastni sociálních služeb. Po každém nácviku – cvičení následuje diskuze a dialog s lektorem. Cílem kurzu je posílení vlastních kompetencí účastníků při zvládání krizových situací v kontaktu s klienty a možností poznání cest řešení krizových situací.

Obsah

 • Krize a copingové strategie. Krize – typy a projevy,  copingové strategie, reakce NS, téma hranic a bezpečí.
 • Techniky krizové intervence v sociálních službách. Zvyšování kompetence klienta sociální služby a podpora/rozšiřování zdrojů; zvědomení si vlastních zdrojů.
 • Supervizní a sebezkušenostní část. Aplikace získané teorie a procvičení si praktických dovedností v modelových situacích. Metodické vedení.
 • Techniky krizové intervence v sociálních službách. Práce s emocemi klienta sociální služby v krizové intervenci/pomoci, ukázka práce s emocemi.
 • Specifika krizí u klientů různých sociálních služeb. Příklady z praxe účastníků, analýza, diskuze/ ukázka práce ve skupině.
 • Formy podpory a návazné služby. Odborná síť (sociální, psychologická, psychiatrická), hospitalizace klienta). Psychohygienické aspekty práce s osobami v krizi.

Účastníci o kurzu napsali:

 • Přednášející je dokonalá co do odbornosti, tak po lidské stránce, umí uzpůsobit potřebám osob. 
 • Velice oceňuji flexibilitu a přizpůsobivost potřebám frekventantů.
 • Dostala jsem návod, dávající mi jistotu.
 • Více takových kurzů!


   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.