Vzdělávací modul – Práce s dětmi a mladistvými


V rámci vzdělávání bychom Vám rádi nabídli za zvýhodněnou cenu možnost účasti na vybraných kurzech zařazených do modulu, který tentokrát věnujeme problematice práce s dětmi a mladistvými.

Modul reaguje na aktuální problémy a trendy práce při výchově a vzdělávání dětí, poskytne účastníkům teoretické i praktické rady, inspiraci, náměty i doporučení při řešení různých úskalí, problémových situací, možností jak pozitivně ovlivnit a korigovat rizikového chování u dětí a mladistvých, které často vzniká z důvodu nedostatečného pochopení, respektu nebo nefungující komunikace zúčastněných stran.

 Modul se skládá z těchto jednodenních a dvoudenních kurzů:

 

V případě přihlášení se a účasti na třech nebo více kurzech z této nabídky, dostanete bonus v podobě slevy 1000 Kč na poslední z nich. Přihlášku vyplňte prokliknutím se na daný kurz a do poznámky prosím napište nárok na slevu.   

Kurzy probíhají formou přednášek a praktických cvičení, s převažující interaktivní formou. Jsou určené pro pracovníky nízkoprahových center, volnočasových center, pedagogy, rodiče a další pracovníky, kteří chtějí aktivně posílit svoje dovednosti, kompetence a postoje prostřednictvím nenucených, neformálních metod, které napomůžou k formování, výchovnému působení a motivaci dětí a mladistvých ke změně chování jak v rámci volnočasových aktivit, tak i v běžném životě.